Home Tags Integrated pest management

Tag: Integrated pest management

Recent Posts

Gruha Lakshmi

Karnataka Congress Guarantee Scheme: Who Qualifies for ₹2000 Benefit in the Family?

The recently formed Karnataka Cabinet is committed to fulfilling Congress's five poll guarantees, ensuring equal treatment for all regardless of caste or religion. Under...

Kannada Voice Notes

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಪಠ್ಯವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಹುಲ್ಲು ಬೀಳಲು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಬೇಡ. ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಶದ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಫಾರಮ್‌ನಲ್ಲಿ...
Ugly Side of a Present Day Life-style

Ugly Side of a Present Day Life-style

Have you ever thought that your life can be imperfect even if you follow a fixed routine? Most of us try to ignore this...
Karnataka-Cong

ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ 5 ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಮೇ 10ರ ಆಸ್ಥಾನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ, ಪಕ್ಷದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿತು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಇಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್...
Karnataka Raitha Siri Scheme 2023

Karnataka Raitha Siri Scheme 2023

ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಿರಿ ಯೋಜನೆ 2023: ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಿರಿ ಯೋಜನೆ 2023 ಆನ್‌ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿ, ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು - ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ...