Bandipur National Park

Chitradurga Fort

Dubare

Kabini

Karwar

Kotagiri

Nagarhole National Park

Nandi Hills

Shimoga

Sringeri