Home Tags Reduced chemical inputs

Tag: Reduced chemical inputs

Recent Posts

Karnataka Raitha Siri Scheme 2023

Karnataka Raitha Siri Scheme 2023

ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಿರಿ ಯೋಜನೆ 2023: ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಿರಿ ಯೋಜನೆ 2023 ಆನ್‌ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿ, ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು - ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ...
Organic Farming

Organic Farming

. 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪೀಠಿಕೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 2004-05ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊರತಂದಿದ್ದು, ಈ ನೀತಿಯಡಿ...
Kodachadri Hills

3 Favorite Hill Stations in Karnataka Make Your Trip Memorable

1. Agumbe - Shimoga Agumbe is  village located in Karnataka in the Shimoga district. This district is also called the ‘Cherrapunji of South India’. This...

Biligiriranga Hills

The Biligiriranga hills are referred to as ‘Biligirirangan’ hills in geology and biology and this hill range is in Karnataka south-west, with Tamil Nadu...
Jog Falls

Jog Falls

India is one country that has many diverse states. Each of these has its own set of cultural heritage, Natural beauty, temples, waterfalls, rivers...